Alternativ till våld i södra
Kalmar län.


Alternativ till våld arbetar med våld i nära relation. Personalgruppen består av män och kvinnor med erfarenhet av psykosocialt utrednings- och behandlingsarbete från olika verksamhetsområden

Med nära relation menar vi att förövare och offer står i relation till varandra som partner, före detta partner eller förälder/styvförälder och barn.

Våld är varje maktmissbrukande handling riktad mot en annan person som genom att denna handling skadar, smärtar, skrämmer eller kränker, får den andra personen att göra något mot sin vilja eller att sluta göra något den vill.


Läs mer om olika typer av våld.
Detta kan Alternativ till Våld erbjuda dig.

Alternativ till våld i södra Kalmar län är ett samverkanprojekt där huvudmännen är Kalmar, Nybro, Torsås, Emmaboda, Mönsterås, Borgholm och Mörbylånga Kommun. ATV i Kalmar är en integrerad del av norska ATV. Läs mer här: http://www.atv-stiftelsen.no
© i m a g e b o x . s eVi vänder oss till:

* Barn som bevittnat och
upplevt våld i nära relation.
* Kvinnor som utsatts för våld eller utövat våld mot någon närstående.
* Män som utsatts för våld
eller utövat våld mot någon närstående.

Vi erbjuder:

* Rådgivning, stöd, hjälp
* Samtal/behandling
individuellt och/eller i grupp för barn, kvinnor och män
*Krisbearbetning

Vi har tystnadsplikt!
Det är kostnadsfritt.