Barn - att bevittna våld eller
själv vara utsatt

Barn och ungdomar som lever i en familj där det förekommer fysiskt och/eller psykiskt våld, eller som själva utsätts för våld, lever i en mycket påfrestande miljö.

Lever du under sådana omständigheter är det vanligt att du undrar varför det är bråk hos just dig. Det är jobbigt att gå och vara orolig för att det skall hända något hemma. Barn skall inte behöva gå med en rädsla för vad som kan hända hemma, utan har rätt till en trygg vardag.

Ibland kan du lägga skulden på dig själv eller så tiger du och skäms. Många känner sig svikna av vuxna, ledsna och ensamma. Det är också svårt om någon du tycker mycket om blir slagen.

Barn och ungdomar bär inget ansvar för våldet! Som barn har du rätt till särskilt stöd och skydd. Det är de vuxnas ansvar att våldet skall upphöra.

En del barn och ungdomar har svårt att hantera sin ilska. Vissa använder själva våld mot någon närstående.

Även ungdomar som själva har en parrelation kan utsättas för eller utsätta sin partner för någon form av våld. Som ung är det inte alltid lätt att veta hur en sund relation ser ut och fungerar, kanske främst på grund av oerfarenhet eller att du lever eller har levt i en familj där våld förekommit. Det kan göra det svårt att som ung veta vad du skall stå ut med och acceptera i ett kärleksförhållande samt vad som är OK att säga och göra i en relation. Det kan ändå vara så att du känner att något inte är bra i relationen och att du mår dåligt av hur det är.

Om du känner igen dig i detta kan du ta kontakt med oss. Det finns hjälp att få
!

Läs mer om olika typer av våld.
Detta kan Alternativ till Våld erbjuda dig.

 

 När barn har upplevt våld är det vanligt att de

- tror att de är ensamma om sin situation
- tar på sig skulden för våldet
- har svårt att beskriva känslor
- sätter andras behov framför sina egna
- får svårt att skapa nära känslomässiga relationer
- känner sig arga utan att alltid förstå varför
- känner lust/har tankar om att skada någon annan


Vi har tystnadsplikt!
Det är kostnadsfritt.