Kvinna

Varje år hotas eller misshandlas tusentals personer av den partner de har eller haft en nära relation med. Våldet är djupt mänskligt förnedrande och dessutom ett brott.

Om du utsätts för våld i någon form av en närstående kan du reagera känslomässigt på många olika sätt och hela din livssituation kan påverkas. Våld skapar vanmakt, lidande och sorg för den som utsätts, bevittnar eller utövar det. Men det finns hjälp att få!

Vi vänder oss till dig som…
• Har svårt att hantera din ilska och/eller aggressioner
• Utsätter eller har utsatt någon närstående för våld eller hot om våld
• Själv har varit eller är utsatt för våld eller hot av någon närstående

Våldet har många olika ansikten
Det kan vara fysiskt eller psykiskt våld, olika former av hot, känslomässiga övergrepp, ekonomisk kontroll, isolering, tvångsgifte, skadegörelse, sexuellt våld etc. På Alternativ till våld definierar vi våldet utifrån fem olika former:

Läs mer om olika typer av våld.
Detta kan Alternativ till Våld erbjuda dig.

 

 Vi vänder oss till:

* Barn som bevittnat och
upplevt våld i nära relation.
* Kvinnor som utsatts för våld eller utövat våld mot någon närstående.
* Män som utsatts för våld
eller utövat våld mot någon närstående.

Vi erbjuder:

* Rådgivning, stöd, hjälp
* Samtal/behandling
individuellt och/eller i grupp för barn, kvinnor och män
*Krisbearbetning

Vi har tystnadsplikt!
Det är kostnadsfritt.